Ατομικός φάκελος υποψηφίου

Δημιουργήστε τον ατομικό σας φάκελο υποψηφίου για να καταχωρίζετε και να ενημερώνετε τα στοιχεία σας, όπως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.ά.

Τα στοιχεία σας θα αντλούνται από τον φάκελό σας και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό.

Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή:

  • είτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε μέσω φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τα συμπληρώνετε εσείς)

Πληροφορίες υπηρεσίας