Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Επιτηδευματίες που καταρτίζετε συμφωνητικά για συναλλαγές που δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, υποβάλλετε υποχρεωτικά καταστάσεις συμφωνητικών.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.

Πληροφορίες υπηρεσίας