Τελωνειακές εξουσιοδοτήσεις

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν άλλο πολίτη να διενεργεί τελωνειακές πράξεις για λογαριασμό σας ή να αποδεχθείτε μια εξουσιοδότηση από κάποιον άλλο.

Και αυτός που εξουσιοδοτεί, και αυτός που εξουσιοδοτείται θα πρέπει να είναι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ICISnet των τελωνείων.

Πληροφορίες υπηρεσίας