Τέλη κυκλοφορίας

Δείτε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και εκτυπώστε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.

Καταβάλετε εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας σας:

  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας