1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS)

Με το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS) μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας