Σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης

 

Όλες οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο θέρμανσης είτε ως προμηθευτές, είτε ως πωλητές καταχωρίζουν υποχρεωτικά τις κινήσεις τους στο σύστημα.

Έτσι, είναι δυνατή η παρακολούθηση της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από τον εκτελωνισμό μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή.

Πληροφορίες υπηρεσίας