1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από:

  • εμπορικές επιχειρήσεις
  • μισθωτές υπηρεσίες
  • ελευθέρια επαγγέλματα εισοδήματα
  • λοιπά

Ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες υποβάλλεται και αποδίδεται σε μηνιαία βάση.

Πληροφορίες υπηρεσίας