600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποίηση με EORI

Ο αριθμός EORI (Economic Operator Identification and Registration) χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στους οικονομικούς φορείς που στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

Από την στιγμή που ένας οικονομικός φορέας παίρνει αριθμό EORI, τον χρησιμοποιεί ως μοναδικό αριθμός αναγνώρισης σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, όπως:

  • στην υποβολή στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ
  • στη διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγής και διαμετακόμισης

Επιπλέον, τον αριθμό EORI χρησιμοποιούν οι τελωνειακές αρχές κατά την ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Πληροφορίες υπηρεσίας