Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Υποβάλετε τη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: