Παραστατικά μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11)

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά το έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11), μέσα σε 10 ημέρες από την πώληση ή την επιστροφή (ακύρωση πώλησης).

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ του αγοραστή
  • τον αριθμό μητρώου του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας