1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μισθωτήρια ακινήτων

Μπορείτε να υποβάλετε, να δείτε και να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ τον δικό σας και του μισθωτή
  • την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, τη διάρκεια μίσθωσης και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα
  • τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)
  • τον αριθμό παροχής ΔΕΗ
  • το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου

Πληροφορίες υπηρεσίας