Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίμων

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά τα πρατήρια υγρών καυσίμων για την παρακολούθηση των εισροών - εκροών.

Στοιχεία καταχωρίζουν:

  • οι εγκαταστάτες συστημάτων εισροών - εκροών
  • οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι πρατηρίων υγρών καυσίμων

Για την σύνδεση χρειάζονται οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας