Μητρώο πλοίων

Στο μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Με αυτόν τον τρόπο:

  • ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, όπως η χορήγηση αδειών επαγγελματικού χαρακτήρα
  • εξορθολογίζονται και καταργούνται γραφειοκρατικές διατάξεις
  • απλοποιούνται οι διαδικασίες για την εκναύλωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

Πληροφορίες υπηρεσίας