400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σταθερών δεξαμενών καταγράφουν υποχρεωτικά τις δεξαμενές τους στο μητρώο.

Για κάθε εγγραφή, καταχωρίζουν στοιχεία:

  • διαχειριστές εγκαταστάσεων
  • εγκαταστάτες συστημάτων εισροών / εκροών
  • φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών
  • αποθηκευτές

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας