Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης

Oι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορείτε να γνωστοποιήσετε την επιλογή σας για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Μετά την προθεσμία αυτή, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης για το έτος στο οποίο αφορά.

Οποιοσδήποτε από τους 2 συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει τη επιλογή για χωριστή δήλωση, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας