Εξουσιοδοτήσεις μόνο για τελωνειακές αποφάσεις (CDS / UUM&DS)

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα της ΕΕ με τη χρήση των εθνικών τους στοιχείων ταυτοποίησης. Επίσης, επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να διαχειρίζονται εξουσιοδοτήσεις μεταξύ των χρηστών σε:

  • 1ο επίπεδο εξουσιοδότησης: Τελωνειακός αντιπρόσωπος (CR) ή υπάλληλος (EMPL) ενός οικονομικού φορέα (EO)
  • 2ο επίπεδο εξουσιοδότησης: Υπάλληλος (EMPL) του τελωνειακού αντιπροσώπου (CR) που ενεργεί εκ μέρους ενός οικονομικού φορέα (EO)

Πληροφορίες υπηρεσίας