700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ

Επιχειρήσεις που υπάγονται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησαν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Θα χρειαστεί:

  • να υποβάλουν την αίτηση το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους
  • να επιλέξουν σε ποια τράπεζα, ποιας χώρας της ΕΕ επιθυμούν να γίνει η πληρωμή

Πληροφορίες υπηρεσίας