Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Ενημερωθείτε γρήγορα και έγκυρα για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φετινής σας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος.

Συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας και δείτε το είδος δήλωσης, το αποτέλεσμα και την ημερομηνία εκκαθάρισης, καθώς και την ημερομηνία της πρώτης καταβολής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας