1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενδικοφανείς προσφυγές

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής προς την διεύθυνση επίλυσης διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και να παρακολουθήσετε την πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

Θα χρειαστεί: 

  • να συμπληρώσετε τη Φορολογική Αρχή έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων και υποβολής της προσφυγής 
  • να συμπληρώσετε το είδος της πράξης ενδικοφανούς προσφυγής 
  • να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εφόσον ορίσετε αντίκλητο για την ενδικοφανή προσφυγή θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα στοιχεία του ΑΦΜ του. 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας