Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)

Στην ψηφιακή πλατφόρμα my DATA (my Digital Accounting and Tax Application) μπορείτε:

  • να έχετε πλήρη εικόνα των αγορών και πωλήσεών σας για παραστατικά που εκδόθηκαν μέσω Παρόχου
  • να αποστέλλετε τα ψηφιακά παραστατικά των πελατών σας (εφόσον είστε αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης)

Πληροφορίες υπηρεσίας