Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων, μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας