Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας

Ελαιοπαραγωγοί και ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις υποβάλλουν δηλώσεις ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ δακοκτονίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: