900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγκυρότητα βεβαίωσης οφειλής

Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα βεβαίωσης οφειλής που έχει εκδοθεί από τη ΔΟΥ για τις εξής περιπτώσεις: 

  • βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 
  • βεβαίωση οφειλής πρός το δημόσιο 
  • βεβαίωση έκδοσης πινακίδας Μ 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα κατα περίπτωση πεδία.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας