Δηλωτικά (ICS-ENS)

Η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου (Entry Summary Declaration – ENS) είναι υποχρεωτική για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται:

  • στο πρώτο σημείο εισόδου
  • πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ
  • πριν τη φόρτωσή τους σε εμπορευματοκιβώτια στo πλαίσιo υπερπόντιας θαλάσσιας μεταφοράς.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας