Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς

Οι πιστοποιημένοι στο myAADE συμβολαιογράφοι μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε αντίγραφα από Δηλώσεις Φόρου που αφορούν:

  • μεταβίβαση ακινήτων
  • δωρεών
  • γονικών παροχών
  • κληρονομιών

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή ανάλογα με την ιδιότητά σας (αγοραστές ή πωλητές, δωρητές/γονείς ή δωρεοδόχοι/τέκνα, κληρονόμοι/κληροδόχοι, νόμιμοι εκπρόσωποι φυσικών και νομικών προσώπων) και να:

  • ανακτήσετε τη δήλωση φόρου που σάς έχει κοινοποιήσει ένας συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβάλετε ή να απορρίψετε οριστικά
  • υποβάλετε δηλώσεις φόρου κληρονομιάς για κινητά
  • διαχειριστείτε τις υποβληθείσες δηλώσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας