Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - οντοτήτων

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: