700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας