Δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας