Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14)

Δηλώστε ηλεκτρονικά την έναρξη λειτουργίας ή τη μεταβολή-παύση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: