800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14)

Δηλώστε ηλεκτρονικά την έναρξη λειτουργίας ή τη μεταβολή-παύση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) ταξιμέτρων.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας