700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση φορολογικού μητρώου

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση φορολογικού μητρώου με τα στοιχείας σας όπως έχουν διαμορφωθεί από την υποβολή των δηλώσεών σας και αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Όταν συνδεθείτε στην εφαρμογή "Μητρώο & Επικοινωνία":

  • Οι πολίτες θα επιλέξετε "Στοιχεία Φυσικού Προσώπου" και ύστερα "Έκδοση"
  • Οι επιχειρήσεις θα επιλέξετε "Στοιχεία Επιχείρησης" και ύστερα "Συνοπτική Έκδοση" ή "Αναλυτική Έκδοση"

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας