900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματά σας και να την χρησιμοποιήσετε για:

  • μεταβίβαση οχήματος
  • εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό
  • επαναταξινόμηση οχήματος

Η βεβαίωση χορηγείται για αποκλειστική δική σας χρήση και έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Δεν μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονική βεβαίωση μη οφειλής:

  • αν έχετε απαλλαγή από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας (για αναπηρικά οχήματα, απορριμματοφόρα που ανήκουν σε ΟΤΑ, ασθενοφόρα που ανήκουν σε νοσοκομεία κ.λπ.). Τη βεβαίωση την λαμβάνετε από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • αν έχετε οφειλή τελών κυκλοφορίας για το διάστημα που είστε ιδιοκτήτης του οχήματος. Θα χρειαστεί να εξοφλήσετε την οφειλή στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • αν είστε σήμερα ιδιοκτήτης οχήματος που είχατε παλαιότερα μεταβιβάσει, είτε κατά ποσοστό, είτε εξ ολοκλήρου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας