Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποδίδουν το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπέρ του Δημοσίου.

Το τέλος βαρύνει τους συνδρομητές και υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης.

Η απόδοση γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται έως την τελευταία μέρα του μεθεπόμενου μήνα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας