Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)

Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε:

  • να δείτε τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχετε ήδη δηλώσει στη ΔΟΥ σας
  • να αντιστοιχίσετε του παλαιούς με τους νέους ΚΑΔ (ισχύουν από 1η Δεκεμβρίου 2008) για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας στο εσωτερικό (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ.).

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: