Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) 
Θα χρειαστείτε:

 •  είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 •  είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

 •  ασφαλισμένοι που συγκέντρωσαν το έτος 2021 50 ημέρες από:
  • την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της ΔΥΠΑ ή /και 
  • τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και 
  • τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και 
  • τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012 
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
   

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας