Στρατιωτικός Αριθμός

Οι στρατευσίμοι, οι οπλίτες και οι έφεδροι μπορείτε να βρείτε τον Στρατιωτικό σας Αριθμό (ΣΑ) με την καταχώριση των ληξιαρχικών στοιχείων και του ΑΦΜ σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: