Στρατιωτικός Αριθμός

Οι στρατευσίμοι, οι οπλίτες και οι έφεδροι μπορείτε να βρείτε τον Στρατιωτικό σας Αριθμό (ΣΑ) με την καταχώριση των ληξιαρχικών στοιχείων και του ΑΦΜ σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας