Πληροφορίες για την απαλλαγή μου

Μάθετε αν έχετε απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας