Αίτηση κατάταξης σε στρατιωτικές σχολές

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση κατάταξης στα Ανωτάτα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανωτέρες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ).

Θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης υποψηφίου που σας παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται έγκαιρα κάθε χρόνο.

Πληροφορίες υπηρεσίας