Αντίγραφο φακέλου αποστράτων

Οι απόστρατοι μπορείτε να πάρετε αντίγραφο του φακέλου σας. Κάντε την αίτησή σας ηλεκτρονικά και ενημερωθείτε για την πορεία της με e-mail.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας