700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πληροφορίες για την απογραφή μου στη Στρατολογία

Οι στρατεύσιμοι μπορείτε ενημερωθείτε για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής σας.

Ακόμη, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία κατάθεσης και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

Πληροφορίες υπηρεσίας