Πληροφορίες για την απογραφή μου

Οι στρατεύσιμοι μπορείτε ενημερωθείτε για την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής σας.

Ακόμη, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία κατάθεσης και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

Πληροφορίες υπηρεσίας