Μητρώο πολιτιστικών φορέων

Οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που έχετε εκ του καταστατικού σας πολιτιστική δραστηριότητα, μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο και να υποβάλετε προτάσεις για επιχορήγηση.

Η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλετε πρόταση επιχορήγησης, αλλά δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη.

Πληροφορίες υπηρεσίας