800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο πολιτιστικών φορέων

Οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που έχετε εκ του καταστατικού σας πολιτιστική δραστηριότητα, μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο και να υποβάλετε προτάσεις για επιχορήγηση.

Η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλετε πρόταση επιχορήγησης, αλλά δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη.

Πληροφορίες υπηρεσίας