Ηλεκτρονικές εκδόσεις ePublishing (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες)

Βρείτε και διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης, ηλεκτρονικές μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων και έγκριτες δημοσιεύσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας