900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων και να αιτηθείτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) την ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης για την εμπρόθεσμη ετήσια υποβολή των στοιχείων της λέσχης, των μελών και των παραρτημάτων της αρκεί να είστε Λέσχη φιλάθλων: 

  • Αθλητικού Σωματείου (ΑΣ)
  • Τμημάτος Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ)
  • Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (ΑΑΕ)

Ως φυσικό πρόσωπο έχετε πρόσβαση στο Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων προκειμένου να δείτε το ιστορικό εγγραφών σας ως μέλος σε λέσχες φιλάθλων ή παραρτήματα αυτών ή ακόμα και να αμφισβητήσετε την εγγραφή σας ως μέλος της λέσχης που έχετε δηλωθεί.

Η προθεσμία για την ετήσια υποβολή των στοιχείων της λέσχης στην ΓΓΑ ολοκληρώνεται την 20η Αυγούστου κάθε έτους.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα εξής:

  • ως εκπρόσωπος ΑΣ, ΤΑΑ, ΑΕΕ, τον ΑΦΜ της λέσχης που έχετε παράσχει συναίνεση λειτουργίας και του φυσικού προσώπου που θα την εκπροσωπεί
  • ως εκπρόσωπος λέσχης, τα στοιχεία της έδρας της λέσχης και των παραρτημάτων της
  • ως εκπρόσωπος λέσχης ή παραρτήματος, τα στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών 
  • ως εκπρόσωπος λέσχης αίτηση για ετήσια λειτουργία της λέσχης επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η εγγραφή οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια ενημερώνεστε μέσω του συστήματος αναφορικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. Η απόφαση ένταξης σας στο Μητρώο είναι διαθέσιμη προς λήψη μέσα από την εφαρμογή. 

Πληροφορίες υπηρεσίας