1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς

Εάν είστε πιστοποιημένος κτηνίατρος από το ΓΕΩΤΕΕ, μπορείτε να καταγράφετε τα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και τις ιατρικές πράξεις που τελείτε σε αυτά, στο Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς. 

Ακόμη μπορείτε να καταχωρίσετε τα συμβάντα ζωής ενός ζώου συντροφιάς όπως τη γέννηση, τη σήμανση, την απώλεια, την εύρεση, τη μεταβίβαση, την υιοθεσία και την αναδοχή. 

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων όσο και οι αντιπρόσωποι φιλοζωικών σωματείων / οργανώσεων και καταφυγίων, μπορείτε να καταχωρίζετε τα συμβάντα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς που διαχειρίζεται ο φορέας σας. Ειδικά οι υπάλληλοι των Δήμων μπορούν κατόπιν αιτήματος από πολίτες να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων. 

Θα χρειαστείτε είτε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, αν είστε πιστοποιημένος κτηνίατρος 
  • τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, αν είστε υπάλληλος Δήμου 
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, αν είστε αντιπρόσωπος φιλοζωικών σωματείων / οργανώσεων και καταφυγίων 

Στην περίπτωση των εθελοντών-κτηνιάτρων της ΕΕ,  απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ). 

Πληροφορίες υπηρεσίας