400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Έκδοσης άδειας ραδιοερασιτέχνη σε αντιστοιχία με άδεια εξωτερικού - (SV0)

Οι κάτοχοι άδειας ραδιοερασιτέχνη από ξένη χώρα μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση την αντίστοιχης άδεια για την Ελλάδα.

Προϋποθέσεις:

  • να είστε κάτοικος Ελλάδας τουλάχιστον 3 μήνες
  • να κατέχετε άδεια ραδιοερασιτέχνη από χώρα με την οποία υφίσταται ισχύουσα συμφωνία αμοιβαιότητας με την Ελλάδα
  • εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 5115 ή 5127 για ΑμεΑ >67%)

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε την σε ισχύ  ραδιοερασιτεχνική σας άδεια 
  • επισυνάψετε πτυχία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας, τα είδη εκπομπής και τα όρια ισχύος.
  • Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτά τα έγγραφα επισυνάψτε υπεύθυνη δήλωση με τις πληροφορίες αυτές επισυνάψετε αποδεικτικά για την πέραν των τριών (3) μηνών παραμονή σας στην Ελλάδα (Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο ή εκκαθαριστικό Εφορίας κ.λπ.).

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την πορεία της αίτησής σας από την ΑΠΥ. 

Πληροφορίες υπηρεσίας