600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έκδοση άδειας αναμεταδότη, επαναλήπτη, ραδιοφάρου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση ειδικής άδειας “κατηγορίας 1” αναμεταδοτών-επαναληπτών-ραδιοφάρων, στην Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) αρκεί να είστε ο / η πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών ή το φυσικό πρόσωπο που νομίμως έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 5124) 
  • να καταχωρίσετε τον αριθμό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση για σύννομη εγκατάσταση και καλή λειτουργία του σταθμού
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις κα τηρούνται τα προβλεπόμενα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
  • να επισυνάψετε έγγραφο με την αναλυτική περιγραφή θέσης του σταθμού
  • να επισυνάψετε άδεια του ιδιοκτήτη χώρου και του ιστού ο οποίος επιτρέπει την εγκατάσταση του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου
  • να επισυνάψετε το σχέδιο συντήρησης του αναμεταδότη-επαναλήπτη-ραδιοφάρου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λειτουργίας του
  • να επισυνάψετε το ισχύον καταστατικό του ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου και τυχόν αποφάσεις του ΔΣ

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την πορεία της αίτησής σας από την ΑΠΥ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας