700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη

Οι ραδιοερασιτέχνες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση της άδειάς σας στην Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ). 
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί το νωρίτερο έως και έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειας σας.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να εκδώσετε, να πληρώσετε τα κατάλληλα παράβολα μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου εμπρόθεσμης ανανέωσης 5115 και κωδικός παραβόλου εκπρόθεσμης ανανέωσης 5116) και να καταχωρίσετε τον αριθμό πληρωμής του 
  • να επισυνάψετε το φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή  διαβατηρίου 
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας
  • να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά (καταστατικά, αποφάσεις ΔΣ) αν η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο 

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την πορεία της αίτησής σας από την ΑΠΥ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας