Μάθε πού ψηφίζεις

Οι πολίτες (Έλληνες και Ευρωπαίοι) που έχετε δικαίωμα να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τόπο που ψηφίζετε.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • είτε τα προσωπικά σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης)  
  • είτε μόνο τα πεδία του ειδικού εκλογικού αριθμού και το επώνυμο σας 
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας