Συστηθείτε - Know Your Customer (eGov- KYC)

Η υπηρεσία "Συστηθείτε" (KYC- Know Your Customer) σας προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων σας στην τράπεζα σας, για τη βεβαίωση των στοιχείων σας στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (Anti Money Laundering - AML).

Η υπηρεσία αντλεί για λογαριασμό σας:

α) Στοιχεία ταυτότητας
β) Στοιχεία επικοινωνίας
γ) Στοιχεία εισοδήματος
δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και δεν αποθηκεύονται στο eGov KYC. Η διάθεσή τους προϋποθέτει κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεσή σας.  
 
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή από το Web Banking της τράπεζάς σας.  

Πληροφορίες υπηρεσίας