Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Βρείτε τον ΑΜΚΑ σας με τα στοιχεία ταυτοποίησής σας.

Με τον ΑΜΚΑ, την ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς του, μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα όλες τις συναλλαγές σας που αφορούν σε εργασία και ασφάλιση.

Πληροφορίες υπηρεσίας