Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού

Βεβαιώστε ψηφιακά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σας. Για την ψηφιακή βεβαίωση θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • τον ΑΦΜ και το Ονοματεπώνυμο του δεύτερου εκδότη
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

Με την ψηφιακή βεβαίωση, αποτυπώνεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου σας, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr και τα στοιχεία του/των εκδότη/ων.

Ο δεύτερος εκδότης, αφού τον ενημερώσετε, ακολουθεί την ίδια διαδικασία.

Η ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Η βεβαίωση αποθηκεύεται στη Θυρίδα πολίτη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας