800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού

Βεβαιώστε ψηφιακά ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σας. Για την ψηφιακή βεβαίωση θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • τους ΑΦΜ και τα Ονοματεπώνυμα των εκδοτών που θα συνυπογράψουν το έγγραφο
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

Όταν αναρτήσετε το ιδιωτικό συμφωνητικό που θέλετε να βεβαιώσετε ψηφιακά, επιλέγετε αν η ψηφιακή βεβαίωση που θα δημιουργηθεί θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Στην περίπτωση που επιλέξετε τα αγγλικά, για κάθε εκδότη που θα συνυπογράψει το έγγραφο, το ονοματεπώνυμο και τα πατρώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες αντλούνται αυτόματα, αλλά έχετε τη δυνατότητα να τα τροποποιήσετε.

Κάθε επόμενος υπογράφων, αφού επισκεφθεί το docs.gov.gr και επιλέξει την «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», επιλέγει το πεδίο «Εκκρεμότητες», ώστε να εντοπίσει το προς υπογραφή έγγραφο και να το υπογράψει. Μόνο όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, εμφανίζεται το υπογεγραμμένο έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο στη Θυρίδα πολίτη κάθε υπογράφοντα.

Με την ψηφιακή βεβαίωση, αποτυπώνεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου σας, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr και τα στοιχεία του/των εκδότη/ων.

Η ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας