800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιδότηση προσωρινής στέγασης σε πληγέντες από πλημμύρες

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την επιδότηση προσωρινής στέγασης σας. 

Η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία σας είτε:

  • χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη ή δομημένη από ευτελή υλικά
  • έχει ενταχθεί στην «Κατηγορία Γ» για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και δεν έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, επικίνδυνη για χρήση, δομημένη από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπη ή ολοσχερώς κατεστραμμένη

Προϋπόθεση για την επιδότηση, είναι να μην διαθέτετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας, που συνοικούσαν μαζί σας στην πληγείσα κατοικία, άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα.

Θα χρειαστείτε να καταχωρίσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet
  • τα στοιχεία του κτιρίου που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, αριθμός παροχής ενέργειας, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.) 
  • τα στοιχεία των συνοικούντων με εσάς (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ)
  • τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)

Πληροφορίες υπηρεσίας